Nieuw in verkoop

Te koop: Katwijkseweg 9, 2242 PA Wassenaar

+1 Zijgevel 2.jpg

Beschrijving

Openbare executoriale verkoop (ex artikel 3:268 en 3:254 Burgerlijk Wetboek)

Op 15 juli 2021 bij inzet en afslag vanaf 12:30 uur,

Via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. / Nationalevastgoedveiling.nl

Ten overstaan van een van de (toegevoegd) notarissen verbonden aan CMS Derks Star Busmann N.V.

het woonhuis met (onder)grond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend Katwijkseweg 9, 2242 PA Wassenaar, kadastraal bekend gemeente Wassenaar, sectie B, nummer 8445, groot zevenhonderd en zevenentachtig vierkante meter

De gebruikssituatie van het Registergoed is – voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) – als volgt:

In gebruik bij debiteur(en) en mogelijk verhuurd en/of in gebruik gegeven aan (een) derde(n). Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend.

Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploot. In dit exploot wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.
Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 30 juni 2021 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Veilingnotaris B.V. (www.nationalevastgoedveiling.nl) en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank over te leggen, waaruit hun financieel gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van EUR 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan boven gestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 augustus 2021.

Info: kijk op de website van de veilingnotaris.nl
Notaris F. Stroucken
Dossierbehandelaar A.L. Bos

Kenmerken

Overdracht
Referentienummer 00518
Prijs Prijs op aanvraag
Status Nieuw in verkoop
Aanvaarding In overleg
Aangeboden sinds Vrijdag 11 juni 2021
Bouw
Type object Woonhuis, villa, vrijstaande woning
Soort bouw Bestaande bouw
Oppervlaktes en inhoud
Perceeloppervlakte 787 m²
Gebruiksoppervlakte wonen 220 m²
Inhoud 600 m³
Indeling
Aantal bouwlagen 1
Aantal kamers 1
Kadastrale gegevens
Wassenaar B 8445 Wassenaar B 8445
Perceeloppervlakte 787 m²
Omvang Geheel perceel
Eigendomsituatie Eigen grond
Neem contact met mij op

ZonZone

Sluiten

Recent bekeken